เปลี่ยนภาษา:


Close
 • วิธีการป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต?

  วิธีการป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต?

  คาร์โบไฮเดรต ได้รับการตั้งชื่อเช่นนั้นเพราะมีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนในระดับเคมี แม้ว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ร่างกายได้รับพลังงานพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทําให้น้ําหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้น

 • ค้นหา Carbs Blocker!

  ค้นหา Carbs Blocker!

  การศึกษาทางคลินิกยืนยัน:

  คุณสามารถป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต!

  คุณสามารถลดน้ําหนักส่วนเกินได้!

  คุณสามารถปรับปรุงอาหารของคุณ!

คุณบริโภคคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินหรือไม่?
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แนะนําต่อวันขึ้นอยู่กับจํานวนแคลอรี่ที่คุณกินในหนึ่งวัน. สําหรับผู้ที่กินอาหาร 2,000 แคลอรี่ขอแนะนําว่าคุณควรได้รับประมาณ 900-1300 แคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตซึ่งเทียบเท่ากับคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 225-326 กรัมต่อวัน

ความสําคัญของคาร์โบไฮเดรต

พลังงานสําหรับกล้ามเนื้อทํางานและเชื้อเพลิงสําหรับระบบประสาทส่วนกลางมาจากคาร์โบไฮเดรตและป้องกันไม่ให้ร่างกายใช้โปรตีนเป็นแหล่งพลังงาน พวกเขายังเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการทํางานของสมองและมีอิทธิพลอย่างมากต่ออารมณ์ความจําและการตัดสินใจ

คาร์โบไฮเดรตคืออะไร?

 • ความสําคัญของคาร์โบไฮเดรต
 • ความสําคัญของคาร์โบไฮเดรต
 • ความสําคัญของคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต (คาร์โบไฮเดรต) เป็นกลุ่มอาหารพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อชีวิตที่มีสุขภาพดี คาร์โบไฮเดรตเป็นเส้นใย, แป้งและน้ําตาลซึ่งสามารถพบได้ในธัญพืช, ผลไม้, ผักและผลิตภัณฑ์นม. จากอาหารเหล่านี้ร่างกายจะสร้างกลูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายและสามารถใช้ได้ทันทีหรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลัง

ธาตุอาหารรอง

พวกเขาเรียกว่า ' สารอาหารรอง' ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ร่างกาย ได้รับพลังงานและพร้อมกับโปรตีนและไขมัน มีความสําคัญต่อ การทํางานของร่างกายที่เหมาะสม สารอาหารรองสามารถรับได้จากอาหารเท่านั้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองและต้องใช้ปริมาณมากเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

การแพ้

บางคนอาจประสบจากการ แพ้ คาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นไม่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตบางอย่างเนื่องจากการขาดเอนไซม์ในลําไส้อย่างน้อยหนึ่ง. สิ่งนี้สามารถตรวจสอบได้โดยแพทย์และการเปลี่ยนแปลงอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับร่างกาย

เนื้อเยื่อและเซลล์ทั้งหมดภายในร่างกายของคุณต้องการคาร์โบไฮเดรตและยังมีความสําคัญต่อการกําจัดของเสียและสุขภาพลําไส้ ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตมักจะตําหนิสําหรับการเพิ่มน้ําหนัก, พวกเขาจะต้องให้ร่างกายของคุณทํางานได้ดี.

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีกับคาร์โบไฮเดรตที่ดี

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากันและแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ซับซ้อน (ดี ) และ เรียบง่าย (ไม่ดี) สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองและใช้คาร์โบไฮเดรตชนิดที่เหมาะสมในอาหารของคุณเพื่อสุขภาพ ที่ดีที่สุด.

น่าเสียดายที่ฉลากโภชนาการจํานวนมากจะไม่อธิบายว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นง่ายหรือซับซ้อนดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจําแนกคาร์โบไฮเดรตเมื่อเลือกอาหาร ที่เหมาะสมสําหรับอาหารของคุณสามารถ สร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด

ดี: คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

ดี: คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็น ไฟเบอร์ และ แป้ง ที่พบได้ทั่วไปในอาหารจากพืชทั้งหมดและมักอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ เนื่องจากโดยทั่วไปมีเส้นใยสูงจึงทําให้คุณอิ่มนานขึ้นและส่งเสริมสุขภาพที่ดี คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีสายโซ่ที่ยาวกว่าของโมเลกุลน้ําตาลซึ่งใช้เวลามากขึ้นสําหรับร่างกายในการย่อยสลายและใช้, จึงให้พลังงานในปริมาณที่นานขึ้นและสม่ําเสมอมากขึ้น.

การกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งอาหาร ช่วยปรับน้ําหนักพลังงานและการเผาผลาญให้เหมาะสมและช่วยในการผลิตเมลาโทนินซึ่งช่วยควบคุมการนอนหลับ การทํางานของสมองอาศัยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีและหากไม่มีพวกเขาคุณจะรู้สึกหดหู่อ่อนเพลียและมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการจดจ่อ

ประเภทของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ได้แก่ ผักแป้ง, อาหารธัญพืช, ผักสีเขียวและถั่ว.

ไม่ดี: คาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย

ไม่ดี: คาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย

คาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย เป็นน้ําตาลที่ให้ พลังงานที่เร็วที่สุด เนื่องจากถูกย่อยอย่างรวดเร็ว น้ําตาลบางชนิดเป็นธรรมชาติและพบได้ในผลไม้หรือผลิตภัณฑ์นมในขณะที่น้ําตาลแปรรูปหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ใช้ในโซดาลูกอมและขนมอบ สินค้าแปรรูปหลายชนิดรวมถึงน้ําตาลที่เติมเข้าไปหลายประเภทและเมื่อคุณดูฉลากโภชนาการคุณจะเห็นชื่อเช่นกลูโคสมอลโตสน้ําเชื่อมซูโครสสารให้ความหวานข้าวโพดและน้ําตาลทรายแดงเป็นต้น

แม้ว่าการได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ดีเป็นสิ่งสําคัญ แต่การโหลดเค้กและขนมหวานทุกวันเพียงเพื่อให้ได้บริการประจําวันไม่ใช่ ความคิดที่ดี แม้ว่าคุณจะได้รับพลังงานอย่างรวดเร็ว แต่ร่างกายของคุณไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็นอื่น ๆ ที่พบในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและคุณจะวิ่งกลับไปที่ห้องครัวหรือเครื่องทําขนมขบเคี้ยวภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการแก้ไขครั้งล่าสุด

ประเภทของคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย ได้แก่ น้ําผึ้งเครื่องดื่มผลไม้น้ําอัดลมขนมและน้ําตาลโต๊ะ

คุณบริโภคคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินหรือไม่?
การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณปานกลางนั้นดีที่สุดสําหรับสุขภาพในระยะยาวและการจัดการน้ําหนัก. ควรป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตส่วนเกิน

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีและสุขภาพ

มัน ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ว่ามี การเชื่อมต่อระหว่างคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีและน้ําหนักส่วนเกิน, และปัญหาสุขภาพมากมายเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจอาจเกี่ยวข้องกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีมากเกินไป.

การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างคาร์โบไฮเดรตที่ดีและไม่ดีและผลกระทบต่อร่างกายของคุณเป็นสิ่งสําคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

คาร์โบไฮเดรตไม่ดี

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดี ทําให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังรับประทานอาหารและกระตุ้นให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมการจัดเก็บไขมัน แต่แล้วก็ลดลงทําให้คุณรู้สึกหิวอีกครั้ง เว้นแต่คุณจะเป็นนักกีฬาหรือต้องการพลังงานอย่างฉับพลันด้วยเหตุผลบางประการ, มักจะ หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ใน อาหารประจําวันของคุณ. คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เมื่อบริโภคมากเกินไป.

หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดี

การ จํากัด ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดี ที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายของคุณเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการลดน้ําหนักเนื่องจากคุณจะบริโภคแคลอรี่น้อยลง โดยการกินคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนมากขึ้น, คุณสามารถที่จะอยู่เต็มนานขึ้นและให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารที่สําคัญอื่น ๆ ที่ร่างกายของคุณต้องการ, ในขณะที่มีพลังงานที่ยาวนานขึ้นและอารมณ์ดีขึ้น.

น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น

การ มีน้ําหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนสามารถนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่หลากหลายเช่นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและโรคเบาหวาน การเพิ่มน้ําหนักยังทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเช่นความนับถือตนเองต่ําและภาวะซึมเศร้า การได้รับแคลอรี่มากกว่าที่คุณสามารถเผาผลาญได้จะนําไปสู่การเพิ่มน้ําหนักอย่างแน่นอนดังนั้นการรักษา น้ําหนักให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพและให้แน่ใจว่าคุณได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารของคุณสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวและส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บล็อกการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต

ในโลกปัจจุบันตอนนี้เป็นไปได้ที่จะหันไปใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ขัดขวางการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต เมื่อรับประทานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะไม่สามารถอุดตันได้ทั้งหมด แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ที่ร่างกายของคุณดูดซึมได้และสามารถช่วยในโปรแกรมลดน้ําหนักของอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย

สําหรับผู้ที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ําหนัก, รู้ว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดใดที่เหมาะกับอาหารของคุณ, จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและรักษาไว้ได้.

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต

ไม่ว่าแหล่งอาหารจะเป็นก้อนน้ําตาลอย่างง่ายหรือชามข้าวโอ๊ตที่มีเส้นใยสูงและมีค่าน้ําตาลในเลือดต่ําคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่เราบริโภคจะถูกย่อยเป็นโมโนแซ็กคาไรด์ (น้ําตาลธรรมดา) ก่อนที่ร่างกายจะถูกดูดซึม สิ่งสําคัญที่ต้องรู้คือคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพจะถูกย่อยและดูดซึมได้ช้ากว่ามากซึ่งมีประโยชน์สําหรับพลังงานในระยะยาวในขณะที่คาร์โบไฮเดรตที่ไม่แข็งแรงจะถูกย่อยอย่างรวดเร็ว

คาร์โบไฮเดรตถูกดูดซึมอย่างไร?


1

การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย

ตามชื่อที่แนะนําคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายมีโครงสร้างที่เรียบง่ายซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณจะ ย่อยและดูดซึมอาหารนั้นได้เร็วขึ้น คาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายประกอบด้วยน้ําตาลหนึ่งหน่วย (โมโนแซคคาไรด์) เช่นฟรุกโตสกลูโคสและกาแลคโตสและน้ําตาลสองหน่วย (ไดแซ็กคาไรด์) เช่นแลคโตสซูโครสและมอลโตส โมโนแซคคาไรด์ไม่ต้องการการสลายตัวจากเอนไซม์ในร่างกายของคุณและดูดซึมโดยตรง อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายสูงเป็นที่ทราบกันดีว่า เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคเบาหวาน.

2

การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั้นย่อยสลายได้ยากกว่าดังนั้น กระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมจึงช้ากว่ามาก แป้งและเส้นใยเรียกว่าโพลีแซคคาไรด์และมีลักษณะคล้ายกับโซ่ยาวที่ประกอบด้วยน้ําตาลหลายหน่วย แป้งจะต้องถูกทําลายโดยร่างกายของคุณเพื่อสร้างโมโนแซ็กคาไรด์ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปยังเซลล์และเปลี่ยนเป็นพลังงาน กระบวนการที่ยาวขึ้นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีพลังงานในการเผาผลาญช้าลงและไม่ได้มองหาของว่างหรือเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วในระหว่างมื้ออาหาร คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมักจะมี สารอาหารที่สําคัญ อื่น ๆ อีกมากมายซึ่งถูกดูดซึมโดยระบบย่อยอาหารของเรา อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสูงเป็นที่ทราบกันดีว่า ช่วยลดโอกาสของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ.

3

อัตราการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต

อัตราการย่อยอาหารและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งสําคัญ ยิ่งกระบวนการเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น กระบวนการที่ช้าลงนําไปสู่การจ่ายพลังงานที่มั่นคงมากขึ้นและความรู้สึกอิ่มนานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นไฟเบอร์ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ในระบบย่อยอาหารของเราเนื่องจากเราขาดเอนไซม์ที่จะทําเช่นนั้น

4
การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตบล็อก
คาร์โบไฮเดรตปิดกั้นอาหารเสริมอาจช่วยหยุดการดูดซึมน้ําตาลและแป้งจากอาหารบางอย่างที่เรากิน.
ยาบล็อกเกอร์ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทํางานโดยการปิดกั้นเอนไซม์อะไมเลสเพื่อป้องกันไม่ให้คาร์โบไฮเดรตถูกดูดซึม เมื่อคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ผ่านร่างกายโดยไม่ย่อย, แคลอรี่จะไม่ถูกดูดซึม.

วิธีการบล็อกการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต?

ไม่ใช่ทุกวิธีที่จะเชื่อถือได้หรือใช้ได้ผลสําหรับทุกคนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องค้นคว้าและทําความเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงก่อนเริ่ม การยึดติดกับรูปแบบการรักษาที่คุณเลือกจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทั่วไป ได้แก่ การมีอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์หรือเลือกอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ํายาตามใบสั่งแพทย์ยาป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตตามธรรมชาติและมาตรการที่รุนแรงเช่นการผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารก็เป็นตัวเลือกสําหรับบางคนเช่นกัน

อาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์

อาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์

การเลือกอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์จะดีต่อสุขภาพของคุณเสมอเนื่องจากใยอาหารช่วยป้องกันอาการท้องผูกและรักษาความสม่ําเสมอของระบบย่อยอาหาร ในขณะที่ไฟเบอร์สามารถช่วยควบคุมการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ แต่การพึ่งพาอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์ไม่ใช่วิธีการที่จะทํางานด้วยตัวเองและควรเสริมด้วยเทคนิคการลดน้ําหนักอื่น ๆ

การบริโภคไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้เพื่อสุขภาพจะสร้างเจลในกระเพาะอาหารของคุณหลังจากผสมกับของเหลวและทําหน้าที่เป็นตัวบล็อกชนิดหนึ่งกับน้ําตาลและแป้ง สิ่งนี้สามารถช่วย ป้องกันการเพิ่มขึ้นของกลูโคสหลังมื้ออาหารและ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และระดับคอเลสเตอรอลโดยรวม

อาหารที่ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ และควรใช้เป็นประจําในอาหารของคุณ ได้แก่ ข้าวโอ๊ตรีดพืชตระกูลถั่วและผักและผลไม้ ขอแนะนําให้ผู้ใหญ่บริโภคไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ประมาณ 25 กรัมทุกวันเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีที่สุด

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ํา

อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ํา

เป็นจุดที่ชัดเจนว่าอาหารเป็นองค์ประกอบสําคัญของกลยุทธ์การลดน้ําหนักโดยรวมที่ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ําจํานวนมากซึ่งมีความคิดที่ว่าการ จํากัด คาร์โบไฮเดรตลดระดับอินซูลินทําให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่เก็บไว้เพื่อเป็นพลังงานนําไปสู่การลดน้ําหนัก

อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ํา โดยทั่วไปมุ่งเน้นไปที่การบริโภคโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์ไข่และผักที่ไม่ใช่แป้งในขณะที่ไม่รวมหรือ จํากัด ธัญพืชพืชตระกูลถั่วขนมปังพาสต้าผลไม้และผักแป้ง การปรับตัวให้เข้ากับอาหารประเภทนี้สามารถนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ และอาจ จํากัด ความพร้อมของตัวเลือกอาหารให้กับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเข้าร่วมงานหรือในวันหยุด

ในขณะที่อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ําจํานวนมากประสบความสําเร็จ, บางอย่าง ไม่ดีต่อสุขภาพเสมอไป และสามารถชะลอการเผาผลาญของคุณในระยะยาว. ก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ําเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องไปพบแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อรับคําแนะนําที่ดีที่สุด

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


ยาตามใบสั่งแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจได้รับยา Acarbose (Precose) หรือ Miglitol (Glyset) เพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด สารยับยั้งอัลฟากลูโคซิเดสเหล่านี้มีเอนไซม์ในลําไส้ซึ่งเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ย่อยได้และลดอัตราการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการดูดซึม

โดยการชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตระดับกลูโคสจะลดลงหลังรับประทานอาหารซึ่งจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด ในขณะที่ยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพ, มี ผลข้างเคียงมากมายที่ต้องพิจารณา เช่นท้องอืด, ท้องร่วง, ตะคริวและโรคโลหิตจาง, พร้อมกับความเสียหายของตับ.

ขอแนะนําว่าผู้ที่ทานยาตามใบสั่งแพทย์เช่นนี้ควรมีการทดสอบการทํางานของตับทุกสามเดือนเนื่องจากการใช้ในระยะยาวอาจนําไปสู่ความผิดปกติของตับ

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารอาจเป็น ทางเลือกสุดท้าย สําหรับผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนที่พบว่าเทคนิคการลดน้ําหนักอื่น ๆ ไม่ได้ผล การผ่าตัดทําภายใต้การดมยาสลบโดยใช้ลวดเย็บกระดาษเพื่อทําให้กระเพาะอาหารของคุณเล็กลงและแยกออกเป็นสองถุงรวมถึงหนึ่งขนาดประมาณวอลนัทซึ่งเป็นที่ที่อาหารที่คุณกินจะไป

กระเป๋านี้ติดอยู่กับส่วนเล็ก ๆ ของลําไส้เล็กซึ่งอาหารจะเดินทาง เนื่องจากอาหารจะไม่ไปที่ส่วนต่าง ๆ ของลําไส้เล็กและกระเพาะอาหารอีกต่อไปร่างกายของคุณจะดูดซับแคลอรี่น้อยลง

หลังการผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารคุณจะรู้สึกอิ่มด้วย อาหารน้อยลง เนื่องจากกระเพาะอาหารของคุณมีขนาดเล็กลง มันเป็นวิธีที่มีราคาแพง แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการลดน้ําหนัก แต่ มีความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประมาณ 2% ถึง 8% ของผู้ที่มี ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต อันเป็นผลมาจากการผ่าตัด

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


คาร์โบไฮเดรตดูดซึม Blocker Pills

มีสมุนไพร, พืชและการเยียวยาธรรมชาติที่จะช่วยให้ผู้คน ในการปิดกั้นการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและลดน้ําหนัก. ยาบล็อกเกอร์ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติพิเศษซึ่งป้องกันไม่ให้คาร์โบไฮเดรตที่บริโภคบางส่วนถูกดูดซึมและลดปริมาณแคลอรี่

เมื่อทาน ยาบล็อกเกอร์คาร์โบไฮเดรตอะไมเลสเอนไซม์ที่ย่อยแป้งจะถูกยับยั้งทําให้การย่อยแป้งลดลงเมื่ออาหารเคลื่อนที่ผ่านร่างกายของคุณ ยาเหล่านี้อาจเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถอยู่ห่างจากอาหารเช่นขนมปังและพาสต้าและช่วยให้อาหารมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

พวกเขายังทําหน้าที่เป็น ยาระงับความอยาก อาหารเนื่องจากอาหารไม่ย่อยเต็มที่ดังนั้นจึงถูกทิ้งไว้ในกระเพาะอาหารของคุณทําให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้น แม้ว่ายาบล็อกเกอร์คาร์โบไฮเดรตอาจทํางานช้ากว่าวิธีการลดน้ําหนักอื่น ๆ, พวกเขา ให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและถาวรมากขึ้นและ ควรใช้ควบคู่ไปกับ โปรแกรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย.

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์:
ในขณะที่มีวิธีการที่รู้จักกันหลายวิธีในการป้องกันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต, ยาบล็อกการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติที่สุด.
ด้วยยาธรรมชาติเหล่านี้, คุณจะรับประกันว่าจะมีความก้าวหน้าที่ดีต่อสุขภาพและผลถาวรในการลดน้ําหนัก.


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบล็อกคาร์โบไฮเดรต

การศึกษาทางคลินิก

ด้วยผู้คนจํานวนมากขึ้นหันไปใช้ยาบล็อกเกอร์ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติเพื่อช่วยในโปรแกรมลดน้ําหนักของพวกเขา, มันมีประโยชน์ที่จะดูผล การศึกษาทางคลินิก ที่ดําเนินการกับยาประเภทนี้.

จากการศึกษาต่าง ๆ ของยาบล็อกเกอร์คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่าสามารถช่วย ลดระดับการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต เข้าสู่ร่างกายได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้และปริมาณของแต่ละอย่างเนื่องจากอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์

เนื่องจากยาบล็อกเกอร์คาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกันซึ่งอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน, มีความเป็นไปได้ของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น. นอกจากนี้ยังได้รับการกล่าวว่ายาเพียงอย่างเดียวจะไม่หยุดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและควรใช้ควบคู่ไปกับอาหารเพื่อสุขภาพ การเลือก ผลิตภัณฑ์ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับการสนับสนุนทางคลินิก ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติจะเป็นประโยชน์ในการ บรรลุเป้าหมายการลดน้ําหนักของคุณ

การศึกษาทางคลินิก

Copyright © 2017 - 2024 Block-Carb.com. สงวนลิขสิทธิ์.